Tarieven

Tarieven 2019


Reguliere zitting fysiotherapie

Regular session physiotherapy

 45.-


Intake en onderzoek en screening

Intake, examination and screening

 70,00.-


Intake en onderzoek na verwijzing

Intake and examination after doctors referral

 60,00.-


Toeslag uitbehandeling & medische rapportage

Additional fee final treatment & medical report 

 38,00.-


Eenmalig fysiotherapeutisch consult

One-time physiotherapeutic consultation

 75,00.-


Zitting fysiotherapie voor multi-complex klachtenpatroon/diagnose ICF

Session for multi-complex complaint pattern/diagnosis ICF

 80,00.-


Toeslag externe locatie voor reguliere zitting fysiotherapie

Additional fee for a regular session physiotherapy at an external location

 25,00.-


*** Niet nagekomen afspraak zonder tijdig bericht

*** Non-compliance of scheduled sessions without  a timely notification 

 35,00.-


 *** Indien er niet binnen 24 uur voor de reeds ingeplande afspraak wordt geannuleerd, zijn wij helaas genoodzaakt deze kosten bij u in rekening te brengen. Het is mogelijk om een gemaakte afspraak persoonlijk, telefonisch (voicemail) of per mail te annuleren. 

 

*** If you do not cancel within 24 hours prior to the scheduled appointment, we are unfortunately required to charge you for these costs. It is possible to cancel a made appointment personally, by telephone (voicemail), or by e-mail.   

Contactformulier

In geval van urgentie, stel gerust vragen.