Arbeidsfysiotherapie

Wat is Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer. De aandoeningen en klachten van het lichaam en bewegingsapparaat, die onder andere het gevolg zijn van het werk of die juist het werken beperken krijgen hier de aandacht.

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer.

Het bovengenoemde is ook hetgeen waarin een Arbeidsfysiotherapeut onderscheidt van de bedrijfsfysiotherapeut. Een bedrijfstherapeut richt zich vooral op het bedrijf, om het bedrijf zelf van advies te voorzien.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin de klachten en werksituaties/ werk gebonden factoren worden besproken, een plan van aanpak bepaald. Werk gebonden factoren ofwel de werk situatie die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De fysiotherapeut geeft u vervolgens met behulp van een behandelplan o.a. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten. Deze plan van aanpak kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen.

Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van; primaire, secundaire en tertiaire preventie, behandeling en re-integratie.

De arbeidsfysiotherapeut zal zich zo veel mogelijk richten op de werknemer om zo snel mogelijk op een verantwoorde manier prettig weer aan het werk te kunnen.

Om een optimaal behandelresultaat te behalen is het erg belangrijk voor uw therapeut om tijdens de therapie traject nauw samen te werken met alle huis- en bedrijfsartsen, Arbo adviseurs en verzekeringsartsen.

werk-fys
Contactformulier

In geval van urgentie, stel gerust vragen.